86 ม. 4 ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 +055-245-115 vichakan@pccpl.ac.th
บุคลากร

ผังการบริหาร กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

ครูเชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางนิตตรา บุญรอด

ครูชำนาญการพิเศษ

บุคลากร

ฝ่ายปฏิบัติงาน

นางสุวิภา เกตุทัต

ครูชำนาญการ

นางพรพิมล มุกสุวรรณ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางปิยะมาศ เจริญชัย

ครูชำนาญการพิเศษ

นางกาเหว่า พรมชาติ

ครูชำนาญการ

นางสาววรารัตน์ ศรีอ๊อด

ครูผู้ช่วย