86 ม. 4 ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 +055-245-115 vichakan@pccpl.ac.th