O-NET

คะแนนเต็ม 100

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-Net  วิชาคณิตศาสตร์ ได้  100 คะแนนเต็ม ปีการศึกษา 2563
onet-m32564.jpg

ระบบสำหรับงานวิชาการ

pcshs.png