ข่าววิชาการ
      เนื่องด้วยกลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ขอแจ้งแนวปฏิบัติสำหรับครู และบุคลากรในการดำเนินการสอนชดเชยให้นักเรียนในระหว่างเวลา 07.30 -08.30 น. เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน ดังเอกสารแนบ  <Download>
งานรับนักเรียนใหม่
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  <ข้อมูลเพิ่มเติม>

................................
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564  <ข้อมูลเพิ่มเติม>
งานนิเทศการศึกษา ฯ
      ดาวน์โหลดเอกสารงานนิเทศการศึกษา และการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเกียรติบัตร การปฏิบัติการสอนออนไลน์ ช่วงวิกฤติระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก...
ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 2563